Sorry, this video is not available in your country.

Báo Cáo Giám Sát Việc Thực Hiện Nghị Quyết 43 - Điểm Nhấn Giám Sát Tại Kỳ Họp Thứ 7

chia sẻ

Báo Cáo Giám Sát Việc Thực Hiện Nghị Quyết 43 - Điểm Nhấn Giám Sát Tại Kỳ Họp Thứ 7

Người đăng:
Ngày đăng: 25/05/2024
Theo chương trình dự kiến, ngày 25/5, Quốc hội sẽ dành buổi sáng và nửa buổi chiều để cho ý kiến về báo cáo giám sát việc thực hiện Nghị quyết 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm