Sorry, this video is not available in your country.

Báo Động Nạn Khai Thác Cát Trái Phép Gây Sụt Lở Nương Rẫy

chia sẻ

Báo Động Nạn Khai Thác Cát Trái Phép Gây Sụt Lở Nương Rẫy

Từ hơn một tháng nay, tình trạng khai thác cát trái phép ồ ạt tại khu vực giáp ranh 2 huyện Diên Khánh và Khánh Vĩnh của tỉnh Khánh Hòa, gây sụp lở đất rẫy của người dân.
Tags: tin tức, Pháp luật, Đời sống