Sorry, this video is not available in your country.

Báo Động Tình Trạng Ồ Ạt Đánh Bắt Cá Hố Con

chia sẻ

Báo Động Tình Trạng Ồ Ạt Đánh Bắt Cá Hố Con

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 21/05/2020
Dù còn khoảng một tháng nữa mới đến mùa đánh bắt cá hố, tuy nhiên, những ngày qua, các ghe thuyền của ngư dân Khánh Hòa vẫn ồ ạt đánh bắt cá hố con, hay còn gọi là cá hố rẻo. Không những được bán rẻ hơn cá trưởng thành, việc đánh bắt cá con có thể ảnh hưởng đến sản lượng cá những năm sau.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm