Sorry, this video is not available in your country.

Bão Fiona Tàn Phá Puerto Rico

chia sẻ

Bão Fiona Tàn Phá Puerto Rico

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 27/09/2022
Theo Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ (NHC), bão Fiona đã đổ bộ vào Puerto Rico như một cơn bão cấp 1 vào chiều 18/9 (theo giờ địa phương).

Tin Tức Tất cả

Xem thêm