Sorry, this video is not available in your country.

Báo Nga Nói Hơn 10.000 Lính Ukraine Đầu Hàng Từ Mùa Hè

chia sẻ

Báo Nga Nói Hơn 10.000 Lính Ukraine Đầu Hàng Từ Mùa Hè

Người đăng:
Ngày đăng: 30/09/2023
Truyền thông Nga đưa tin hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đầu hàng lực lượng Nga thông qua kênh vô tuyến đặc biệt hoạt động từ giữa mùa hè năm nay.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm