Sorry, this video is not available in your country.

Bất Bình Đẳng Giới Trong Thu Nhập Tại Australia Gia Tăng

chia sẻ

Bất Bình Đẳng Giới Trong Thu Nhập Tại Australia Gia Tăng

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 28/02/2024
Chính phủ Australia hôm qua lần đầu tiên công bố khoảng cách lương theo giới tại các công ty có hơn 100 nhân viên. Theo đó, nhân viên nam trong các công ty tư nhân tại nước này có thu nhập cao hơn khoảng 22% so với đồng nghiệp nữ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm