Sorry, this video is not available in your country.

Bất Ngờ “Mất” Hồ Sơ, Cầu Ở Quảng Nam Gặp Khó Khi Sửa Chữa

chia sẻ

Bất Ngờ “Mất” Hồ Sơ, Cầu Ở Quảng Nam Gặp Khó Khi Sửa Chữa

Người đăng:
Ngày đăng: 01/10/2023
Cầu Câu Lâu trên Quốc lộ 1A bắc qua sông Vu Gia được xây dựng từ thời kháng chiến chống Mỹ, hiện xuống cấp nghiêm trọng. Để sửa chữa, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam yêu cầu huyện Duy Xuyên cung cấp hồ sơ hoàn công ban đầu, tuy nhiên, huyện lại cho biết hồ sơ đã thất lạc nên hiện tại chưa thể sửa chữa.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm