Sorry, this video is not available in your country.

Bầu Cử Anh: Đảng Bảo Thủ Có Nguy Cơ Mất Nhiều Ghế Tại Hạ Viện

chia sẻ

Bầu Cử Anh: Đảng Bảo Thủ Có Nguy Cơ Mất Nhiều Ghế Tại Hạ Viện

Người đăng:
Ngày đăng: 21/06/2024
Kết quả cuộc thăm dò do Savanta và Electoral Calculus thực hiện cho tờ Telepgraph cho thấy Thủ tướng Anh Rishi Sunak có khả năng sẽ mất ghế vào tay Công đảng tại khu vực bầu cử Richmond.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm