Sorry, this video is not available in your country.

Bệnh Dịch Hạch - Cái Chết Đen Bùng Phát Trong Lịch Sử

chia sẻ

Bệnh Dịch Hạch - Cái Chết Đen Bùng Phát Trong Lịch Sử

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 18/03/2020
Bệnh dịch hạch là gì? Có bao nhiêu người chết vì Cái chết đen và các đại dịch hạch khác? Tìm hiểu về vi khuẩn đằng sau bệnh dịch hạch, làm thế nào các yếu tố như thương mại và đô thị hóa khiến nó lan rộng đến mọi châu lục ngoại trừ Nam Cực và ba đại dịch tàn phá đã giúp hình thành y học hiện đại như thế nào.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm