Sorry, this video is not available in your country.

Bệnh Viện Phụ Sản Lớn Nhất Paris Quay Cuồng Vì Thiếu Nhân Lực

chia sẻ

Bệnh Viện Phụ Sản Lớn Nhất Paris Quay Cuồng Vì Thiếu Nhân Lực

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 13/10/2021
Tại bệnh viện phụ sản Port-Royal, lớn nhất ở Paris, các nữ hộ sinh non trẻ không ở lại lâu, rời bệnh viện với vấn đề về nhân sự khiến họ nói là không đủ số lượng. Họ dự định sẽ thực hiện các yêu cầu của họ xuống đường bằng một cuộc biểu tình vào ngày 7 tháng 10.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm