Sorry, this video is not available in your country.

Bỉ: Bức Tượng Bán Thân Của Vua Leopold II Đã Bị Di Dời Ra Khỏi Thành Phố Ghent

chia sẻ

Bỉ: Bức Tượng Bán Thân Của Vua Leopold II Đã Bị Di Dời Ra Khỏi Thành Phố Ghent

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 05/07/2020
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm độc lập của Cộng hòa Dân chủ Congo, thành phố Ghent tổ chức một buổi lễ chính thức, nơi bức tượng của cựu vương Leopold II được hạ xuống.
Tags: tin tức

Tin Tức Tất cả

Xem thêm