Sorry, this video is not available in your country.

Biến Đổi Khí Hậu Làm Sụt Giảm Năng Suất Tảo Nama, Đe Dọa Sinh Kế Ngư Dân Fiji

chia sẻ

Biến Đổi Khí Hậu Làm Sụt Giảm Năng Suất Tảo Nama, Đe Dọa Sinh Kế Ngư Dân Fiji

Tại Fiji, thu nhập chính của nhiều ngư dân phụ thuộc vào việc khai thác tảo biển nama. Biến đổi khí hậu đã khiến cho cuộc sống của nhiều ngư dân tại quốc đảo Fiji, nằm tại Châu Đại dương gặp nhiều khó khăn.