Sorry, this video is not available in your country.

Biến Rác Trên Đỉnh Everest Thành Nghệ Thuật

chia sẻ

Biến Rác Trên Đỉnh Everest Thành Nghệ Thuật

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 28/01/2021
Các loại rác thải được thu thập từ khu vực núi Everest sẽ có thể biến thành tác phẩm nghệ thuật và được trưng bày trong nhà triển lãm ngay trong khu vực.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm