Sorry, this video is not available in your country.

Bình Thuận: Doanh Thu Từ Du Lịch Vượt 340 Tỷ Đồng Trong Dịp Tết Giáp Thìn

chia sẻ

Bình Thuận: Doanh Thu Từ Du Lịch Vượt 340 Tỷ Đồng Trong Dịp Tết Giáp Thìn

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 22/02/2024
Dịp tết Giáp Thìn năm nay, hơn 200.000 lượt khách đến Bình Thuận, doanh thu từ du lịch tăng mạnh so với các năm trước.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm