Sorry, this video is not available in your country.

Bình Thuận: Sắp Hết Chỗ Chứa Xỉ Than Của Các Nhà Máy Nhiệt Điện

chia sẻ

Bình Thuận: Sắp Hết Chỗ Chứa Xỉ Than Của Các Nhà Máy Nhiệt Điện

Người đăng:
Ngày đăng: 18/03/2023
Bãi chứa xỉ than của 4 nhà máy nhiệt điện tại Vĩnh Tân đến cuối năm nay sẽ đầy không còn chỗ chứa. Nếu không có giải pháp xử lý có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường. Đây là kiến nghị của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và UBND huyện Tuy Phong trong buổi làm việc với đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận về chính sách phát triển năng lượng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm