Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Những Đôi Giày Chiến Thắng - Blades Of Glory

Will Ferrell và Jon Heder là địch thủ trong bộ môn trượt băng nhưng phải cố gạt bỏ hiềm khích để thi đấu với tư cách cặp đôi.

Có thể bạn thích