Sorry, this video is not available in your country.

Bộ Giao Thông - Vận Tải Muốn Hút Đầu Tư Tư Nhân Vào 5 Sân Bay

chia sẻ

Bộ Giao Thông - Vận Tải Muốn Hút Đầu Tư Tư Nhân Vào 5 Sân Bay

Người đăng:
Ngày đăng: 30/09/2023
Bộ GTVT vừa có công văn đề nghị 5 địa phương là Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Lâm Đồng hoàn thiện đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác các cảng hàng không, sân bay tại địa phương.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm