Sorry, this video is not available in your country.

Bộ Ngoại Giao Ra Khuyến Cáo Với Công Dân Việt Nam Tại Trung Đông

chia sẻ

Bộ Ngoại Giao Ra Khuyến Cáo Với Công Dân Việt Nam Tại Trung Đông

Người đăng:
Ngày đăng: 15/04/2024
Trước tình hình căng thẳng giữa Israel và Iran, các nước đã có những hoạt động nhằm khuyến cáo công dân về các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, trong đó có Việt Nam.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm