Sorry, this video is not available in your country.

Bổ Sung Cơ Sở Giáo Dục Nghề Nghiệp Vào Diện Đầu Tư Của Chương Trình

chia sẻ

Bổ Sung Cơ Sở Giáo Dục Nghề Nghiệp Vào Diện Đầu Tư Của Chương Trình

Người đăng:
Ngày đăng: 18/06/2024
Thảo luận tại Hội trường về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 vào sáng 17/6, các đại biểu Quốc hội quan tâm bổ sung cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào diện đầu tư của chương trình.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm