Sorry, this video is not available in your country.

Bộ Tài Nguyên Môi Trường Yêu Cầu Hoà Bình Xử Lý Vi Phạm Hành Lang Khí Tượng Thủy Văn

chia sẻ

Bộ Tài Nguyên Môi Trường Yêu Cầu Hoà Bình Xử Lý Vi Phạm Hành Lang Khí Tượng Thủy Văn

Người đăng:
Ngày đăng: 19/08/2022
Khó khăn do vướng cơ chế, chính sách là 1 trong những nguyên nhân khiến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) còn hạn chế. Ghi nhận tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu trong buổi làm việc giữa Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và UBND tỉnh Hòa Bình.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm