Sorry, this video is not available in your country.

Bộ Y Tế Đề Xuất "Tăng Cao Nhất" Mức Phụ Cấp Nhân Viên

chia sẻ

Bộ Y Tế Đề Xuất "Tăng Cao Nhất" Mức Phụ Cấp Nhân Viên

Người đăng:
Ngày đăng: 16/09/2022
Khi xây dựng chế độ tiền lương mới, Bộ Y tế đề nghị Chính phủ tăng chế độ phụ cấp ngành y ở mức cao nhất để đảm bảo quyền lợi người lao động.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm