Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Những Lời Dối Trá - Body Of Lies

Dựa theo 1 kế hoạch mà người Anh triển khai thành công trước quân Phát xít,đặc vụ Roger khiến lũ khủng bố nghi ngờ thủ lĩnh cộng tác với người Mỹ. Nhưng rủi ro tăng cao, âm mưu mà anh vạch ra biến đổi theo cách anh không ngờ tới.

Có thể bạn thích