Sorry, this video is not available in your country.

Bolero Được UNESCO Công Nhận Là Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể

chia sẻ

Bolero Được UNESCO Công Nhận Là Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 17/12/2023
Ngày 5-12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã chính thức tôn vinh nghệ thuật bolero là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, theo đề nghị của Cuba và Mexico.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm