Sorry, this video is not available in your country.

BOT Cai Lậy Dự Kiến Thu Phí Trở Lại Từ 7/10

chia sẻ

BOT Cai Lậy Dự Kiến Thu Phí Trở Lại Từ 7/10

Ngày đăng: 21/09/2022
Tổng Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư BOT Cai Lậy sớm hoàn thiện các hạng mục còn tồn tại trước ngày 25/9 để tiến hành phí đúng thời hạn.
Tags: Tổng Cục đường Bộ Việt Nam, Bot Cai Lậy, Thu Phí đường Bộ