Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Tẩy Chay - Boycott

Bộ phim do HBO sản xuất dựa trên vụ tẩy chay dịch vụ xe buýt kéo dài trong 13 tháng ở Alabama sau khi một người phụ nữ da màu từ chối nhường ghế của mình cho một người da trắng.

Có thể bạn thích