Sorry, this video is not available in your country.

Bước Đầu Cải Thiện Ô Nhiễm Bắc Hưng Hải

chia sẻ

Bước Đầu Cải Thiện Ô Nhiễm Bắc Hưng Hải

Người đăng:
Ngày đăng: 02/04/2024
Như THQHVN đã phản ánh, tình trạng xả thải gây ô nhiễm dòng sông Bắc Hưng Hải - đại công trình thủy nông của Bắc Bộ ngày càng nghiêm trọng. Cùng với đó, sông Hồng bị tụt đáy khiến một loạt công trình lấy nước bị vô hiệu. Nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước và ô nhiễm này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng trạm bơm dã chiến lớn trên sông Hồng. Đến nay, 8 tổ máy đã chính thức vận hành đưa nước từ sông Hồng lên hệ thống Bắc Hưng Hải, bắt đầu pha loãng mức độ ô nhiễm trong hệ thống.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm