Sorry, this video is not available in your country.

Các Nhà Hoạt Động Biểu Tình Phản Đối Tại Hội Nghị Đại Dương Của Liên Hợp Quốc

chia sẻ

Các Nhà Hoạt Động Biểu Tình Phản Đối Tại Hội Nghị Đại Dương Của Liên Hợp Quốc

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 05/07/2022
Các nhà hoạt động khí hậu từ nhóm Cuộc nổi dậy tuyệt chủng đã xuống đường với những chiếc đầu cá giả và nàng tiên cá được nhốt trong nhựa để yêu cầu chấm dứt đánh bắt công nghiệp và ô nhiễm nhựa trong Hội nghị Đại dương của Liên hợp quốc ở Lisbon.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm