Sorry, this video is not available in your country.

Các Nước Eu Triển Khai Phương Án Tiết Kiệm Năng Lượng

chia sẻ

Các Nước Eu Triển Khai Phương Án Tiết Kiệm Năng Lượng

Với lí do 2 tuabin ngừng hoạt động, Nga đã siết nguồn cung khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1, từ ngày 27/7 chỉ hoạt động với 20% công suất tối đa. Trước nguy cơ khan hiếm khí đốt dự trữ, nhiều quốc gia Châu Âu đang triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng.
Tags: Nga, Châu âu, Tiết Kiệm Năng Lượng, Khí đốt