Sorry, this video is not available in your country.

Cách Tra Cứu Lịch Cắt Điện

chia sẻ

Cách Tra Cứu Lịch Cắt Điện

Người đăng:
Ngày đăng: 26/05/2023
Nắng nóng tiếp tục kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Để đảm bảo an toàn, tránh tình trạng quá tải, một số địa phương đã thông báo lịch cắt điện để bảo trì, bảo dưỡng hay chuyển nguồn cấp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm