Sorry, this video is not available in your country.

Cách Tránh Lây Nhiễm Covid-19 Cho Nhân Viên Y Tế Ở Một Bệnh Viện Ý

chia sẻ

Cách Tránh Lây Nhiễm Covid-19 Cho Nhân Viên Y Tế Ở Một Bệnh Viện Ý

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 04/04/2020
Một bệnh viện điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Napoli, Ý đã có nhiều biện pháp ngăn chặn để không nhân viên nào của họ bị lây căn bệnh chết người này. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm