Sorry, this video is not available in your country.

California, Mỹ Ứng Phó Với Ngập Lụt

chia sẻ

California, Mỹ Ứng Phó Với Ngập Lụt

Người đăng:
Ngày đăng: 05/02/2023
Biến đổi khí hậu xảy ra trên phạm vi toàn cầu, gây tác động mạnh mẽ đến sự sống trên trái đất. Biến đổi khí hậu làm tăng thiên tai, thảm hoạ, bão, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần. Động đất, lũ lụt có chiều hướng gia tăng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm