Sorry, this video is not available in your country.

Cận Cảnh Quy Trình Vận Hành Ngân Hàng Sữa Mẹ Lớn Nhất Việt Nam

chia sẻ

Cận Cảnh Quy Trình Vận Hành Ngân Hàng Sữa Mẹ Lớn Nhất Việt Nam

Bệnh viện Hùng Vương là cơ sở chuyên ngành sản phụ khoa tuyến cuối TP.Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Theo thống kê, số trẻ sinh ra cần có sự chăm sóc y tế, phải vào khoa sơ sinh của bệnh viện tăng dần qua từng năm. Riêng trong năm 2021, là hơn 5.200 trẻ, tương đương hơn 12.000 lít sữa cung cấp cho các trẻ tại khoa này.
Tags: Thành Phố Hồ Chí Minh, Ngân Hàng Sữa Mẹ, Bệnh Viện Hùng Vương