Sorry, this video is not available in your country.

Cần Có Quy Định Cụ Thể Việc Bán Thuốc Trên Sàn Thương Mại Điện Tử

chia sẻ

Cần Có Quy Định Cụ Thể Việc Bán Thuốc Trên Sàn Thương Mại Điện Tử

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 10/04/2024
Sáng nay 9/4, Viện nghiên cứu Lập pháp phối hợp với Ủy ban xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dược. Các ý kiến đánh giá cao nỗ lực của cơ quan soạn thảo với nhiều điểm mới trong dự thảo luật, tuy nhiên cũng đề nghị cần làm rõ vấn đề bán thuốc trên sàn thương mại điện tử, quy định rõ hơn về trình tự, thủ tục đăng ký lưu hành, cấp phép nhập khẩu thuốc hiếm, vaccine.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm