Sorry, this video is not available in your country.

Cần đẩy Mạnh Quyền Tiếp Cận Thông Tin Của Công Dân

chia sẻ

Cần đẩy Mạnh Quyền Tiếp Cận Thông Tin Của Công Dân

Người đăng:
Ngày đăng: 25/05/2024
Theo dõi phiên thảo luận của Quốc hội về dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) vào ngày 24/5, cử tri thống nhất cao với các nội dung được đưa ra và bày tỏ mong muốn Luật có thể tác động sâu rộng, giúp gìn giữ những tài liệu, tư liệu lịch sử quốc gia và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm