Sorry, this video is not available in your country.

Cần Giải Pháp Tháo Gỡ Kịp Thời Doanh Nghiệp Khó Khăn, Lao Động Mất Việc

chia sẻ

Cần Giải Pháp Tháo Gỡ Kịp Thời Doanh Nghiệp Khó Khăn, Lao Động Mất Việc

Người đăng:
Ngày đăng: 26/05/2023
Trước tình hình kinh tế-xã hội, lao động việc làm đang gặp nhiều khó khăn, tại phiên thảo luận tại tổ sáng nay, các Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu không có những giải pháp mạnh mẽ, khả thi, tạo ra chuyển biến, thay đổi rõ rệt thì thị trường lao động sẽ chịu nhiều rủi ro, thách thức, gây gánh nặng lớn về mặt an sinh, dễ dẫn đến gia tăng tệ nạn xã hội.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm