Sorry, this video is not available in your country.

Cần Làm Rõ Về đào Tạo, Sát Hạch Lái Xe

chia sẻ

Cần Làm Rõ Về đào Tạo, Sát Hạch Lái Xe

Người đăng:
Ngày đăng: 09/04/2024
Đoàn công tác số 3, do ông Dương Thanh Bình, Trưởng ban Dân nguyện làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 -2023" tại tỉnh Đắk Lắk.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm