Sorry, this video is not available in your country.

Cân Nhắc Kỹ Lưỡng Các Trường Hợp Thu Hồi Đất, Bảo Đảm Quyền Lợi Của Người Dân

chia sẻ

Cân Nhắc Kỹ Lưỡng Các Trường Hợp Thu Hồi Đất, Bảo Đảm Quyền Lợi Của Người Dân

Tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, sáng 22/9 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Vấn đề thu hồi đất được các đại biểu quan tâm cho ý kiến.
Tags: ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Thu Hồi đất, Dự án Luật đất đai (sửa đổi)