Sorry, this video is not available in your country.

Cân Nhắc Thận Trọng Quy Định Sở Hữu Nhà Chung Cư Có Thời Hạn

chia sẻ

Cân Nhắc Thận Trọng Quy Định Sở Hữu Nhà Chung Cư Có Thời Hạn

Người đăng:
Ngày đăng: 18/03/2023
Tiếp tục phiên họp thứ 21, chiều 17/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở ( sửa đổi). Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm cho ý kiến là quy định mới về sở hữu chung cư có thời hạn. Các đại biểu cho rằng, cần cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng đối với quy định này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm