Sorry, this video is not available in your country.

Cần Quy Định Cụ Thể Khi Sửa Đổi Về Đối Tượng Không Chịu Thuế Giá Trị Gia Tăng

chia sẻ

Cần Quy Định Cụ Thể Khi Sửa Đổi Về Đối Tượng Không Chịu Thuế Giá Trị Gia Tăng

Người đăng:
Ngày đăng: 28/05/2024
Cần quy định cụ thể khi sửa đổi quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Đây là ý kiến mà các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra khi cho ý kiến về Dự án Luật Giá trị Gia tăng (sửa đổi) trong phiên họp thứ 32, diễn ra chiều 23/4.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm