Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Cáo Và Gà Trống: Cáo Và Gà Trống

7.4 / 15 đánh giá
Thể loại: Radio Kể Chuyện
Câu chuyện muốn nhắn nhủ chúng ta thói kiêu căng tự phụ sẽ dẫn tới những hiểm nguy và mất mát khôn lường. Có những nguy hiểm chúng ta cần phải tránh và chẳng có gì hổ thẹn khi biết đề phòng chúng cả.

Có thể bạn thích