Sorry, this video is not available in your country.

Câu Chuyện Pháp Luật: Đừng Vội Theo Chồng Bỏ Cuộc Chơi

chia sẻ

Câu Chuyện Pháp Luật: Đừng Vội Theo Chồng Bỏ Cuộc Chơi

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 06/12/2023
Luật Hôn nhân và gia đình đã được phổ biến rộng khắp hơn 20 năm qua, nhưng ở một vài nơi vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh miền núi, vẫn còn tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm