Sorry, this video is not available in your country.

Chậm Tiến Độ, 22 Dự Án Ở Huyện Củ Chi, TPHCM Bị Kiến Nghị Thu Hồi

chia sẻ

Chậm Tiến Độ, 22 Dự Án Ở Huyện Củ Chi, TPHCM Bị Kiến Nghị Thu Hồi

Ngày đăng: 22/09/2022
Nhiều dự án tại huyện Củ Chi đã được phê duyệt gần 10 năm, tuy nhiên đến nay số lượng hoàn thành quá thấp, chỉ đạt tỷ lệ 31%.
Tags: Tphcm, đất đai, Chậm Tiến độ, đất Củ Chi, Củ Chi