Sorry, this video is not available in your country.

Chật Vật Mưu Sinh Trong Vùng Di Tích Quốc Gia

chia sẻ

Chật Vật Mưu Sinh Trong Vùng Di Tích Quốc Gia

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 10/07/2024
Năm 2013, danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang của thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia. Nhưng, hơn 10 năm qua, công tác khoanh vùng bảo vệ di tích được triển khai cũng đã lộ rõ những bất cập, gây khó khăn cho cộng đồng dân cư cũng như quy hoạch, phát triển của địa phương.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm