Sorry, this video is not available in your country.

Châu Á Trong Cuộc Đại Chiến (Tập 3)

chia sẻ

Châu Á Trong Cuộc Đại Chiến (Tập 3)

Chương trình tiết lộ những đóng góp thầm lặng và đôi khi bị lãng quên của các nước châu Á vào hai cuộc chiến tranh thế giới, và cách những cuộc chiến đó làm thay đổi châu Á vĩnh viễn.