Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Chị Gà Hay Nhát Sợ: Chị Gà Hay Nhát Sợ

9.2 / 13 đánh giá
Thể loại: Radio Kể Chuyện
Chị Gà Nhỏ vốn tính nhút nhát, hay lo sợ. Lần nọ, một quả dầu rơi trúng đầu Gà Nhỏ khi chị đang kiếm ăn khiến chị tưởng rằng trời sắp sập. Nỗi lo của Gà Nhỏ đã làm liên lụy tới cả các bạn hàng xóm.

Có thể bạn thích