Sorry, this video is not available in your country.

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Tháng 11/2023 Tăng 0,25% So Với Tháng Trước

chia sẻ

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Tháng 11/2023 Tăng 0,25% So Với Tháng Trước

Người đăng:
Ngày đăng: 01/12/2023
Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2023 tăng 0,25% so với tháng trước. Trong đó, có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm, riêng nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình không biến động.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm