Sorry, this video is not available in your country.

Chiết Khấu 0 Đồng, Doanh Nghiệp Kinh Doanh Xăng Dầu Đầu Mối Méo Mặt

chia sẻ

Chiết Khấu 0 Đồng, Doanh Nghiệp Kinh Doanh Xăng Dầu Đầu Mối Méo Mặt

Ngày đăng: 22/09/2022
Với mức chiết khấu quá thấp từ doanh nghiệp đầu mối, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu càng bán càng lỗ, nhưng không được đóng cửa, nếu không sẽ bị rút giấy phép.
Tags: Xăng dầu, Giá Xăng, Doanh Nghiệp Xăng Dầu