Sorry, this video is not available in your country.

Chính Phủ Yêu Cầu Làm Rõ Nhiều Vấn Đề Trong Cơ Chế Mua Bán Điện Trực Tiếp

chia sẻ

Chính Phủ Yêu Cầu Làm Rõ Nhiều Vấn Đề Trong Cơ Chế Mua Bán Điện Trực Tiếp

Người đăng:
Ngày đăng: 24/05/2024
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận việc triển khai xây dựng cơ chế chính sách mới về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) của Bộ Công Thương còn chậm, nội dung dự thảo nghị định còn rất nhiều vấn đề cần làm rõ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm