Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Chú Chim Nhỏ Lười Biếng

8.2 / 5 đánh giá
Thể loại: Thiếu nhi, Cổ tích
Khi các bạn đến rủ tập bay, chim nhỏ từ chối, ở nhà chỉ ăn và ngủ. Một hôm có rắn đến, chim nhỏ không biết bay, may nhờ các bạn cứu. Từ đó chim nhỏ mới tập bay.

Có thể bạn thích