Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Chú Lừa Lười Biếng

10.0 / 1 đánh giá
Thể loại: Thiếu nhi, Cổ tích
Một thương gia rất yêu quý chú lừa của mình bởi hàng ngày nó mang đồ vật ra chợ bán cùng ông. Thế rồi sau một thời gian, chú lừa chỉ thích ăn và ngủ bèn nghĩ mưu không phải ra chợ trở nặng nữa. Nhưng việc này đã làm thương gia biết mưu đồ đó và chú lừa cuối cùng cũng thấy mình đã làm điều ngốc nghếch.

Có thể bạn thích